Världspremiär för Mazak Integrex i450 x 2500 med Fusion Coolant

Under Open House 11 Juni och Bryne Industriexpo 12–13 juni visades för första gången Mazak Integrex i450 x 2500 med Fusion Coolant!

Ravema introducerar en banbrytande kylteknik från Fusion Coolant där koldioxid kyler verktygen. Efter en lång tids efterfrågan på en effektivare och miljövänligare kylmetod för skärande bearbetning, visades denna teknik för första gången under Ravema Open House och Bryne Industriexpo 2024. Fusion Coolants Pure-Cut®-teknologi använder superkritisk koldioxid som skärvätska, vilket resulterar i en betydligt längre livslängd på verktygen och förbättrad spånkontroll, särskilt vid bearbetning av tuffa material. Pure-Cut® är en giftfri, icke-brandfarlig och miljövänlig lösning som inte producerar skadligt avfall.

Tekniken från Fusion Coolant minskar klimatavtrycket genom att återanvända koldioxid som skärvätska. Detta leder till en avsevärt längre verktygslivslängd och bättre spånkontroll. Bearbetningstiden reduceras med upp till 30 procent och verktygens livslängd ökar i motsvarande grad. Den största vinsten uppnås vid bearbetning av svårbearbetade material som Titan, Inconel och rostfria stål, där skärhastigheter och utslitningstider kan öka mellan två till fem gånger, och i vissa fall upp till elva respektive 192 gånger jämfört med traditionella emulsioner.

Fusion Coolants Pure-Cut®-teknologi har redan haft en omvälvande effekt på ledande tillverkare inom medicinteknik, fordonsindustrin och flygsektorn världen över. Målet är att öka tillverkningshastigheten och flexibiliteten, minska kostnaderna för kapital och förbrukningsmaterial, samt eliminera stora hälso- och miljörisker i dagens tillverkningsanläggningar.

Några av de viktigaste fördelarna med Fusion Coolant inkluderar:

  • Överlägsen värmeavledning: Tekniken hjälper till att effektivt leda bort värme från bearbetningszonen, vilket förbättrar bearbetningskvaliteten.
  • Minskad verktygsslitage: Den förbättrade kylningen minskar slitaget på verktygen, vilket förlänger deras livslängd.
  • Förbättrad produktivitet: Genom att minska kylningstiden och förbättra bearbetningseffektiviteten kan Fusion Coolant öka den totala produktiviteten.
  • Miljövänlig: Tekniken använder CO2 som kylmedel, vilket minskar behovet av traditionella kylvätskor som kan vara skadliga för miljön.