Lär känna Opticline CS308!

Nu har du möjlighet att under en kortare period hyra Opticline CS308 till en mycket fördelaktig kostnad.

Opticline CS308

Dimensioner (diametrar, distanser)

  • Resultat inom några sekunder + oslagbar precision
  • Dimensioner (diametrar, distanser)
  • Geometriska element (profiler, vinklar, radier…)
  • Form och lägesriktghet (rundhet, kast…)
  • Detaljstorlek Ø80mm, L300mm

Kostnad

Du betalar kostnaden för installation samt utbildning 1 dag, totalt 18 000 sek. Resekostnad samt frakt tillkommer.