Kampanjpris på MiR 250 & 1350 demorobot!

Intern transport och materialhantering spelar en betydande roll för företagets effektivitet. De autonoma mobila robotarna (AMR) från MiR (Mobile Industrial Robots) hanterar flera olika arbetsflöden för små till medelstora tillverkare samt stora tillverknings- och distributionscenter.

Dessa robotar navigerar säkert och autonomt, även i högt dynamiska miljöer och bidrar till att optimera den interna logistiken. Genom att överta monotona och tidskrävande uppgifter frigör de tid åt medarbetare att fokusera på mer värdeskapande arbete.

Just nu har vi fantastiska erbjudanden på våra demorobotar.