Introduktion i Ravemas säljande kultur för nyanställda

Veckan före påsk bjöds alla nyanställda sedan ett år tillbaka in till introduktionsutbildning. Konceptet i denna form är helt nytt och tanken är att nyanställda gemensamt får information om företaget, koncernen, Ravemas mål och prioriteringar och vår säljande kultur. En intressant introduktion men massor av givande diskussioner. Det gavs också tillfälle för alla nyanställda att presentera sig och de fick även lära känna våra affärsområdeschefer samt HR.  

Utbildningen var mycket uppskattad och Ravema kommer fortsatta utveckla konceptet för att ge alla nyanställda en bra grund i företagskulturen, vår säljande kultur och en möjlighet att lära känna varandra.