Mätmaskiner CMM

Mätmaskiner CMM

CMM är förkortningen för Cordinate Measuring Machine och är precis vad det heter – en mätmaskin som mäter och jobbar efter kordinater i manuellt såväl som CNC-styrda operationer. Föredelen med CMM-mätning är det breda användningsområdet, noggrann mätning samt repeterbarhet för allt från de minsta till de riktigt stora detaljerna.

Mätmaskiner CMM

CMM är förkortningen för Cordinate Measuring Machine och är precis vad det heter – en mätmaskin som mäter och jobbar efter koordinater i manuellt såväl som CNC-styrda operationer. Fördelen med CMM-mätning är det breda användningsområdet, noggrann mätning samt repeterbarhet för allt från de minsta till de riktigt stora detaljerna.

Ravemas samarbete med Wenzel har gjort oss till en av marknadens starkaste leverantörer av CMM-maskiner. De koordinatstyrda mätsystemen innehåller omfattande och högteknologiska innovationer som tillsammans med lång erfarenhet hjälper er att finna den lösningen som passar just er. Användargränssnittet hjälper dig att enkelt programmera och slutkontrollera detaljerna med hög noggrannhet och låg kostnad. Wenzels fjärde generation mjukvara – WM QUARTIS – blir resultatet en arbetsyta som känns igen från Microsoft Office och inlärningstiden blir därmed kortare och  mer effektiv.

Vi på Ravema har genomgått Wenzels globala kvalificeringsprogram, Wenzel Qualification Program (WQP). WQP-certifikatet innebär att vi är auktoriserade och kvalificerade att utföra underhåll, kalibrering, reparationer och alla andra typer av serviceaktiviteter på Wenzel-maskiner. 

Vi har tillgång till all officiell teknisk dokumentation, erforderliga programvaruverktyg och utbildning för våra servicetekniker. Allt för att vi på Ravema ska kunna garantera er service av högsta kvalitet.