Form- & lägesutbildning v.36

Information:

Startdatum: 03.09.2024

Slutdatum: 04.09.2024

Tid: 09:00

Längd: 2 dagar

Pris: 10 000 kr per person

Plats: Värnamo

Beskrivning:

Form- och lägesutbildningen på Ravema Education Center genomförs under två dagar där vi noga går igenom form- och lägestoleranser enligt svensk standard och även viktiga områden inom ritningsläsning. 16 platser.

Kursmaterial ingår, handbok med cirka 200 sidor fördelade med teoretiskt material m.m.
Exempel på vad kursen berör:

  • Hur koordinat- och referenssystem är uppbyggda och praktiskt tillämpas.
  • ISO-toleranser och passningar.
  • Utfall/SPS.

Kursmål: Efter avslutad utbildning skall deltagare kunna läsa & rita krav enligt form och lägesstandard.