Form- och lägesutbildningen på Ravema Education Center genomförs under två dagar där vi noga går igenom form- och lägestoleranser enligt svensk standard och även viktiga områden inom ritningsläsning. 16 platser. Kursmaterial ingår, handbok med cirka 200 sidor fördelade med teoretiskt material m.m.Exempel på vad kursen berör: Kursmål: Efter avslutad utbildning skall deltagare kunna läsa &

Grundkurs i programmering i Mazatrol innebär grundläggande kunskaper i fräsning och svarvning. I våra övningsdatorer programmerar vi Mazatrol i simulator. Under veckan programmerar vi olika bearbetninsmetoder i olika övningsuppgifter. Mazatrol-menyer. Maskinens koordinatsystem. Upplägg och benämning av verktyg. Beskrivning av olika bearbetningsmetoder; fräsning, svarvning, borrning och gängning.

Ravema kan erbjuda grundkurser i programmering i Mazatrol för både svarvningar och fräsning i våra övnings simulatorer Smooth RS och Smooth AI. Vi försöker att sitta två operatörer vid varje simulator. Här får operatör egen tid för programmering och mycket eget ansvar under utbildningen. En grundkurs innebär grunder i programmering Mazatrol. Under tre dagar gör

Ravema kan erbjuda grundkurser i programmering i Mazatrol för både svarvningar och fräsning i våra övnings simulatorer Smooth RS och Smooth AI. Vi försöker att sitta två operatörer vid varje simulator. Här får operatör egen tid för programmering och mycket eget ansvar under utbildningen. En grundkurs innebär grunder i programmering Mazatrol. Under tre dagar gör

Ravema kan erbjuda grundkurser i programmering i Mazatrol för både svarvningar och fräsning i våra övnings simulatorer Smooth RS och Smooth AI. Vi försöker att sitta två operatörer vid varje simulator. Här får operatör egen tid för programmering och mycket eget ansvar under utbildningen. En grundkurs innebär grunder i programmering Mazatrol. Under tre dagar gör

Ravema kan erbjuda grundkurser i programmering i Mazatrol för både svarvningar och fräsning i våra övnings simulatorer Smooth RS och Smooth AI. Vi försöker att sitta två operatörer vid varje simulator. Här får operatör egen tid för programmering och mycket eget ansvar under utbildningen. En grundkurs innebär grunder i programmering Mazatrol. Under tre dagar gör

Ravema kan erbjuda grundkurser i programmering i Mazatrol för både svarvningar och fräsning i våra övnings simulatorer Smooth RS och Smooth AI. Vi försöker att sitta två operatörer vid varje simulator. Här får operatör egen tid för programmering och mycket eget ansvar under utbildningen. En grundkurs innebär grunder i programmering Mazatrol. Under tre dagar gör

Har ni egna dagliga reparatörer eller servicepersonal och behöver trimma upp kunskaper med att exempelvis läsa larmlistor, parameterlistor eller elscheman? Kursen riktar sig till reparatörer/servicepersonal. Kurstid 2 dagar Pris: 9000kr / deltagare inkl. lunch Omkostnader för hotell betalas av kund. Kursen innefattar: Genomgång och förklaring av elscheman/ladder. Genomgång av styrsystem, hårdvara och mjukvara, felsökning servoalarm.

Tisdag 6/12 och onsdag 7/12 anordnar vi en utbildning av form och lägestoleranser med kursledare Lars Hammare i Ravemas utbildningscentrum i Värnamo. MålvisionUtbildningen ger dig kunskap om olika standarder inom form och lägestoleranser. Även viktiga moment inom ritningsläsning i svensk standard SS-EN-ISO 1101. Ett litet axplock om innehåll: Koordinat- och referens-system, hur dessa tillämpas. ISO-toleranser